The Bad Sleep Well Movie Poster
  • January 22, 1962
  • 2 hr 24 min

Tell us where you are

Looking for movie tickets? Enter your location to see which movie theaters are playing The Bad Sleep Well near you.

ENTER CITY, STATE OR ZIP CODE GO

Fandango FANALERT®

Sign up for a FANALERT® and be the first to know when tickets and other exclusives are available in your area.

Privacy Policy

Cast

Toshiro Mifune
Koichi Nishi 
Kenjiro Ishiyama
Det. Taguchi 
Masayuki Kato
 
Ko (Isao) Kimura
Det. Arai 
Tatsuya Nakadai
Insp. Tokuro 
Yutaka Sada
Aoki, chauffeur 
Yoshio Tsuchiya
Det. Murata 
Tsutomu Yamazaki
Ginji Takeuchi, kidnaper 
Chishu Ryu
Nonaka 
Seiji Miyaguchi
Okakura 
Nobuo Nakamura
Lawyer 
Susumu Fujita
Commissioner 
Koji Mitsui
Journalist 
Kamatari Fujiwara
Wada 
Kyoko Kagawa
Kieko 
Takeshi Kato
Itakura 
Tatsuya Mihashi
Tatsuo Iwabuchi 
Masayuki Mori
Iwabuchi 
Akira Nishimura
Shirai 
Kyu Sazanka
Kaneko 
Gen Shimizu
Miura 
Takashi Shimura
Moriyama 

Crew

Akira Kurosawa
Director, Editor, Producer, Screenwriter 
Akira Kurosawa
Director, Editor, Producer, Screenwriter 
Akira Kurosawa
Director, Editor, Producer, Screenwriter 
Akira Kurosawa
Director, Editor, Producer, Screenwriter 
Eijiro Hisaita
Screenwriter 
Hideo Oguni
Screenwriter 
Masaru Sato
Composer (Music Score) 
Ryuzo Kikushima
Screenwriter 
Shinobu Hashimoto
Screenwriter 
Shinobu Muraki
Production Designer 
Tomoyuki Tanaka
Producer 
Yoshiro Muraki
Art Director 
Yuzuru Aizawa
Cinematographer