Taketori Monogatari Movie Poster
  • Released
  • Be the first to Rate!

Tell us where you are

Looking for movie tickets? Enter your location to see which movie theaters are playing Taketori Monogatari near you.

ENTER CITY, STATE OR ZIP CODE GO

Fandango Fanalert™

Sign up for a FanAlert and be the first to know when tickets and other exclusives are available in your area.

Privacy Policy

Cast

Toshiro Mifune
Taketori-no-Miaytsuko 
Ayako Wakao
Tayoshime 
Yasuka Sawaguchi
Kaya 
Koji Ishizaka
Mikado 
Kiichi Nakai
Otomo-no-Dainagon 
Koasa Shumputei
Kuramochi-no-Miko (Minister of Culture) 
Megumi Odaka
Akeno 
Katsuo Nakamura
Lise 
Fujio Tokita
Shonin-no-Uda 
Takeshi Kato
Fujiwara-no-Okuni 
Kyoko Kishida
Kougo 
Jun Hamamura
Sakanoue-no-Dajo-Daijin 
Michiyo Yokoyama
Lise's Wife 

Crew

Kon Ichikawa
Screenwriter, Director 
Chizuko Osada
Editor 
Emi Wada
Costume Designer 
Hiroaki Fujii
Producer 
Kensaku Tanigawa
Musical Direction/Supervision 
Kon Ichikawa
Screenwriter, Director 
Masaru Kakutani
Producer 
Ryuzo Kikushima
Screenwriter 
Setsuo Kobayashi
Cinematographer 
Shinobu Muraki
Set Designer 
Shinya Hidaka
Screenwriter 
Shokei Nakano
Special Effects 
Teiichi Saito
Sound Recordist 
Teruyoshi Nakano
Special Effects 
Tetsuya Ohashi
Sound/Sound Designer 
Tomoyuki Tanaka
Executive Producer 

Provided by Rovi