Relations Movie Poster
  • 1 hr 30 min
  • Drama

Fandango FANALERT®

Sign up for a FANALERT® to find out when tickets are available in your area.

Privacy Policy

Cast

Mikhail Porechenkov
 
Anna Mikhalkova
 
Nastya Seglia
 
Dmitry Shevchenko
 
Anastasia Ceglia
 
Irina Rozanova
 
Musia Shapovalova
 
Yaroslav Pershakov
 
Gennady Smirnov
 
Andrei Proshkin
 
Natalya Rudnaya
 
Leonid Yarmolnik
 

Crew

Avdotia Smirnova
Director, Screenwriter 
Alexei Uchitel
Producer 
Alexi Steblev
Composer (Music Score) 
Andrey Vasin
Production Designer 
Avdotia Smirnova
Director, Screenwriter 
Boris Grebenshchikov
Composer (Music Score) 
Gleb Nikulsky
Editor 
Lev Ezhov
Sound/Sound Designer 
Maria Averbakh
Executive Producer 
Oksana Yarmolnik
Costume Designer 
Pyotr Klimov
Composer (Music Score) 
Sergei Machilsky
Cinematographer 
Yelena Andreeva
Editor