• Release Date: December 20, 2013
  • Cast: Baihe Bai, You Ge, Dandan Song
  • Director: Xiaogang Feng
  • Genre: Comedy