Susumu Terajima

Worked With

Year Name Title
2007 Takeshi Kitano Glory to the Filmmaker!
2007 Koji Wakamatsu Green Mind, Metal Bats
2006 Tadanobu Asano Hana
2006 Tadanobu Asano Naisu no Mori: The First Contact
2006 Koji Yakusho Suite Dreams
2005 Takeshi Kitano Takeshis'
2004 Takeshi Kitano Blood and Bones
2004 Anna Paquin Steamboy
2004 Patrick Stewart Steamboy
2004 Alfred Molina Steamboy
2002 Seijun Suzuki Koufuku No Kane
2002 Shinya Tsukamoto A Snake of June
2001 Tadanobu Asano Distance
2000 Takeshi Kitano Brother
2000 Omar Epps Brother
1998 Kyoko Kagawa After Life
1997 Takeshi Kitano Fireworks
1994 Takeshi Kitano Getting Any?
Provided by Rovi