Shun Sugata

Worked With

Year Name Title
2012 Takeshi Kitano Beyond Outrage
2004 Shinya Tsukamoto Marebito
2003 Timothy Spall The Last Samurai
2003 Billy Connolly The Last Samurai
2003 Tom Cruise The Last Samurai
2003 Tony Goldwyn The Last Samurai
2003 Ken Watanabe The Last Samurai
2003 Scott Wilson The Last Samurai
2003 William Atherton The Last Samurai
2001 Koji Yakusho Pulse
1999 Susumu Terajima Kumo No Hitomi
1998 Koji Yakusho License To Live
Provided by Rovi