Nina Agdal

Worked With

Year Name Title
2015 Billy Bob Thornton Entourage
2015 Haley Joel Osment Entourage
2015 Richard Schiff Entourage
2015 Kevin Dillon Entourage
2015 Martin Landau Entourage
2013 Glenne Headly Don Jon
2013 Julianne Moore Don Jon
2013 Scarlett Johansson Don Jon
Provided by Rovi