• Cast: Tony Leung Chiu Wai, Jacky Cheung, Waise Lee
  • Director: John Woo
  • Genre: Drama