• Release Date: September 14, 2012
  • Run Time: 2 hr 16 min
  • Rating: R - Graphic Nudity, Sexual Content and Language
  • Cast: Shi Hongbo, Mai Jintong, Shi Tianlong
  • Director: Ke Zhou
  • Genre: Drama