Samurai 1: Musashi Miyamoto VIDEOS

The Seven Samurai

Toshiro Mifune, Takashi Shimura, Yoshio Tsuchiya, Yoshio Inaba in The Seven Samurai
 
 
1 of 1