Ko (Isao) Kimura

Worked With

Year Name Title
1964 Eiji Okada Ansatsu
1964 Shima Iwashita Ansatsu
1960 Toshiro Mifune The Bad Sleep Well
1960 Masayuki Mori The Bad Sleep Well
1960 Tatsuya Nakadai The Bad Sleep Well
1960 Chishu Ryu The Bad Sleep Well
1960 Takashi Shimura The Bad Sleep Well
1960 Kyoko Kagawa The Bad Sleep Well
1954 Eiji Okada Okuman Choja
1954 Takashi Shimura Seven Samurai
1954 Toshiro Mifune Seven Samurai
1954 Minoru Chiaki Seven Samurai
1952 Takashi Shimura Ikiru
1952 Minoru Chiaki Ikiru
1949 Minoru Chiaki Stray Dog
1949 Toshiro Mifune Stray Dog
1949 Takashi Shimura Stray Dog
Provided by Rovi