Kinuyo Tanaka
Date of Birth
Nov 29, 1910
Birth Place:
Shinomoseki, Japan

Worked With

Year Name Title
1965 Takashi Shimura Red Beard
1965 Haruko Sugimura Red Beard
1965 Chishu Ryu Red Beard
1965 Kyoko Kagawa Red Beard
1965 Toshiro Mifune Red Beard
1964 Haruko Sugimura Koge
1963 Masayuki Mori Alone on the Pacific
1963 Shima Iwashita Shito no Densetsu
1960 Masayuki Mori Ototo
1958 Fumio Watanabe Equinox Flower
1958 Chishu Ryu Equinox Flower
1958 Chishu Ryu Kono Ten no Niji
1957 Setsuko Hara Women in Prison
1957 Kyoko Kagawa Women in Prison
1956 Chishu Ryu Arashi
1954 Kyoko Kagawa Sansho the Bailiff
1953 Masayuki Mori Ugetsu Monogatari
1953 Machiko Kyo Ugetsu Monogatari
1952 Takashi Shimura The Life of Oharu
1952 Chieko Higashiyama The Life of Oharu
1952 Toshiro Mifune The Life of Oharu
1952 Chieko Higashiyama Nishijin no shimai
1952 Kyoko Kagawa Okasan
1952 Eiji Okada Okasan
1950 Toshiro Mifune Konyaku Yubiwa
1949 Haruko Sugimura Yotsuya Kaidan, I-II
1948 Chishu Ryu Kaze No Naka No Mendori
1947 Chieko Higashiyama Kekkon
1944 Haruko Sugimura Rikugun
1944 Chishu Ryu Rikugun
1933 Chishu Ryu Hijosen No Onna
1933 Chishu Ryu Woman of Tokyo
1932 Chishu Ryu Where Are the Dreams of Youth?
Provided by Rovi