Kazue Fukiishi

Worked With

Year Name Title
2010 Koji Yakusho 13 Assassins
2006 Ken Watanabe Memories of Tomorrow
2006 Susumu Terajima Naisu no Mori: The First Contact
2006 Tadanobu Asano Naisu no Mori: The First Contact
Provided by Rovi