Kanji Tsuda

Filmography

Year Title Role
2011 Redline Trava
Dead Sushi
2009 Tokyo Sonata
Naisu no Mori: The First Contact
2004 Ju-on (2004) Katsuya Tokunaga
Survive Style 5+
Provided by Rovi