Jô Odagiri

Worked With

Year Name Title
2014 Koji Yakusho The World of Kanako
2009 Susumu Terajima Air Doll
2007 Tadanobu Asano Sad Vacation
2006 Koji Yakusho Retribution
2006 Koji Yakusho Suite Dreams
2006 Susumu Terajima Suite Dreams
2004 Susumu Terajima Blood and Bones
2004 Takeshi Kitano Blood and Bones
2004 Peter Mullan Kono Yo No Soto E
2003 Tadanobu Asano Bright Future
Provided by Rovi