Ed Vassallo

Worked With

Year Name Title
2003 Fred Dalton Thompson Law & Order: Star Crossed
2001 Rita Moreno Piñero
2001 Mandy Patinkin Piñero
2001 Fisher Stevens Piñero
2001 Robert Klein Piñero
2001 Griffin Dunne Piñero
2001 Benjamin Bratt Piñero
2001 Giancarlo Esposito Piñero
Provided by Rovi