Daria Nicolodi

Worked With

Year Name Title
2007 Udo Kier Mother of Tears
2007 Asia Argento Mother of Tears
2000 Asia Argento Scarlet Diva
1998 Gérard Depardieu La Parola Amore Esiste
1998 Asia Argento Viola Bacia Tutti
1997 Asia Argento Dario Argento: An Eye For Horror
1997 Dario Argento Dario Argento: An Eye For Horror
1987 Capucine Delirium
1985 James Franciscus Dario Argento's World of Horror
1985 Dario Argento Dario Argento's World of Horror
1985 Tom Savini Dario Argento's World of Horror
1985 David Hemmings Dario Argento's World of Horror
1985 Donald Pleasence Dario Argento's World of Horror
1985 Jessica Harper Dario Argento's World of Horror
1985 Karl Malden Dario Argento's World of Horror
1985 Jennifer Connelly Dario Argento's World of Horror
1985 Jack Lemmon Maccheroni
1985 Marcello Mastroianni Maccheroni
1984 Jennifer Connelly Phenomena
1984 Donald Pleasence Phenomena
1982 Burt Lancaster The Life of Verdi
1982 Ronald Pickup The Life of Verdi
1982 Anthony Franciosa Tenebre
1981 Roberto Benigni Il Minestrone
1980 Alida Valli Inferno
1975 David Hemmings Deep Red
1973 Ugo Tognazzi La Proprieta Non E Piu un Furto
Provided by Rovi