Chishu Ryu

Worked With

Year Name Title
1992 Eiji Okada Hikariogoke
1991 Allen Garfield Until the End of the World
1991 William Hurt Until the End of the World
1991 Sam Neill Until the End of the World
1991 Lois Chiles Until the End of the World
1991 Max von Sydow Until the End of the World
1991 Jeanne Moreau Until the End of the World
1991 Peter Przygodda Until the End of the World
1990 Martin Scorsese Akira Kurosawa's Dreams
1990 Mitsuko Baisho Akira Kurosawa's Dreams
1989 Kiyoshi Atsumi Otoko wa Tsurai Yo: Boku no Ojisan
1989 Kiyoshi Atsumi Otoko wa Tsurai Yo: Torajiro Kokoro no Tabiji
1989 Kiyoshi Atsumi Otolowa Tsuraiyo Torajiro Sarada Kinenbi
1987 Kiyoshi Atsumi Final Take: The Golden Age of Movies
1987 Toshiro Mifune Otoko Wa Tsurai Yo: Shiretoko Bojo
1987 Kiyoshi Atsumi Otoko Wa Tsurai Yo: Shiretoko Bojo
1986 Kiyoshi Atsumi Kinema No Tenchi
1986 Kiyoshi Atsumi Otoko Wa Tsurai Yo: Shibamata Yori Ai o Komete
1985 Yusaku Matsuda Sorekara
1985 Werner Herzog Tokyo-Ga
1984 Kiyoshi Atsumi Otoko Wa Tsuraiyo: Kuchibue o Fuku Torajiro
1983 Kiyoshi Atsumi Otoko Wa Tsuraiyo: Hana mo Arashi mo Torajiro
1983 Kiyoshi Atsumi Otoko Wa Tsuraiyo: Tabi no Onna to Torajiro
1971 Kiyoshi Atsumi Otoko Wa Tsurai Yo: Junjo-Hen
1969 Kiyoshi Atsumi Otoko Wa Tsurai Yo
1969 Kiyoshi Atsumi Zoku Otoko wa Tsurai Yo
1967 Takashi Shimura The Emperor and a General
1967 Toshiro Mifune The Emperor and a General
1967 So Yamamura The Emperor and a General
1965 Haruko Sugimura Red Beard
1965 Takashi Shimura Red Beard
1965 Toshiro Mifune Red Beard
1965 Kyoko Kagawa Red Beard
1962 Haruko Sugimura An Autumn Afternoon
1962 Shima Iwashita An Autumn Afternoon
1962 Haruko Sugimura The Wiser Age
1961 Setsuko Hara The End of Summer
1961 Haruko Sugimura The End of Summer
1961 Tatsuya Nakadai Human Condition, Part 3: A Soldier's Prayer
1961 Minoru Chiaki The Youth and His Amulet
1961 Toshiro Mifune The Youth and His Amulet
1960 Masayuki Mori The Bad Sleep Well
1960 Toshiro Mifune The Bad Sleep Well
1960 Tatsuya Nakadai The Bad Sleep Well
1960 Kyoko Kagawa The Bad Sleep Well
1960 Takashi Shimura The Bad Sleep Well
1960 Setsuko Hara Late Autumn
1960 Fumio Watanabe Late Autumn
1959 Haruko Sugimura Floating Weeds
1959 Machiko Kyo Floating Weeds
1959 Haruko Sugimura Good Morning
1958 Fumio Watanabe Equinox Flower
1958 Toshiro Mifune The Rikisha-Man
1957 Haruko Sugimura Manin Densha
1957 So Yamamura Tokyo Boshoku
1957 Setsuko Hara Tokyo Boshoku
1957 Haruko Sugimura Tokyo Boshoku
1956 Haruko Sugimura Early Spring
1956 So Yamamura Early Spring
1955 Haruko Sugimura Nogiku no Gotoko Kimi Nariki
1953 Setsuko Hara Tokyo Story
1953 Chieko Higashiyama Tokyo Story
1953 Kyoko Kagawa Tokyo Story
1953 So Yamamura Tokyo Story
1953 Haruko Sugimura Tokyo Story
1951 Haruko Sugimura Early Summer
1951 Setsuko Hara Early Summer
1951 Chieko Higashiyama Early Summer
1951 Masayuki Mori Zemma
1949 Setsuko Hara Late Spring
1949 Haruko Sugimura Late Spring
1944 Haruko Sugimura Kanko no Machi
1944 Haruko Sugimura Rikugun
Provided by Rovi