Antonio Cantafora

Worked With

Year Name Title
1989 Nastassja Kinski Torrents of Spring
1989 Jerzy Skolimowski Torrents of Spring
1989 Timothy Hutton Torrents of Spring
1989 William Forsythe Torrents of Spring
1989 Valeria Golino Torrents of Spring
1987 Marcello Mastroianni Intervista
1987 Anita Ekberg Intervista
1987 Danilo Donati Intervista
1987 Federico Fellini Intervista
1983 Marcello Mastroianni Gabriela
1983 Sonia Braga Gabriela
1973 Jean-Pierre Marielle L'Affaire Crazy Capo
1973 Jean Servais L'Affaire Crazy Capo
1973 Maurice Ronet L'Affaire Crazy Capo
1972 Massimo Girotti Baron Blood
1972 Joseph Cotten Baron Blood
1972 Elke Sommer Baron Blood
1971 Klaus Kinski Black Killer
1969 Klaus Kinski E Dio disse a Caino
Provided by Rovi